MIGRACJA do SAP i innych systemów

Tu będą informacje o możliwościach migracji systemu SOFTAR FIRMA do innych programów.

Jak wiadomo stary program do zarządzania firmą czasami przestaje już wystarczać. Opieka serwisowa jest niewystarczająca, brakuje aktualnych poprawek, wydajność jest niska,  technologia przestarzała, łączymy się z inną firmą która już ma nowoczesny system.

Należy więc przenieść lub połączyć dane.

W oparciu o własne doświadczenia  migracji danych które zakończyły się sukcesem  postaram się przybliżyć ten proces. Jest on złożony i nie tak oczywisty jak wydaje się na początku.
Pierwszy problem to jakość posiadanych danych.           (.........Wkrótce więcej na  temat migracji)
Comments