Home‎ > ‎

Serwer Aplikacji

Application Server jest zdolny do obsługi wielu połączeń klienckich jednocześnie dzięki zastosowaniu takich mechanizmów jak: cache połączeń i cache rezultatów, grupowanie połączeń i strumieniowanie danych. Wysoką wydajność osiągnięto też stosując wielowątkową i wieloprocesową architekturę. Połączenie techniki dynamicznego równoważenia obciążenia i partycjonowania aplikacji powoduje, że programy uruchamiane na Application Server mogą obsługiwać tysiące użytkowników jednocześnie. Zastosowana technika równoważenia obciążenia opiera się na gromadzonych w czasie rzeczywistym statystykach serwera i jego aplikacji. Serwer WWW wyposażony jest w dodatkowy proces monitorujący obciążenie.

Zarządzanie serwerem aplikacji odbywa się za pośrednictwem interfejsu Java. Ten sam interfejs służy do monitorowania stanu serwera oraz aplikacji. Główne funkcje zdalnego zarządzania to: monitorowanie w czasie rzeczywistym zdarzeń i wydajności systemu, zarządzanie, partycjonowanie oraz strojenie wydajności aplikacji.

Aplikacja www (wykonana w technologii J2EE - Java 2 Enterprise Edition ) pracuje na serwerze SAS i nazywa się nextStep.

Program do graficznego przygotowywania raportów iReport (open source - General Public License GPL)

iReport to zaawansowana aplikacja, która umożliwia wygenerowanie rozbudowanych raportów przy wykorzystaniu biblioteki JasperReports. Pozwala ona na tworzenie raportów tekstowych wraz z elementami graficznymi. Użytkownik ma do dyspozycji, miedzy innymi, takie struktury jak wykresy, diagramy, obrazki.

Biblioteki potrzebne do działania systemu są na licencji open source - General Public License GPL.

Celem Aplikacji jest zapewnienie dostępu do danych przechowywanych w bazie SQL - przede wszystkim danych zintegrowanego systemu SOFTAR

i ich udostepnienie zarówno lokalnie jak i zdalnie za pomoca przeglądarki www.

Dane mogą być przegladane i aktualizowane oraz udostępniane w postaci raportów tabelarycznych i wykresów graficznych oraz łączone z obrazami.

Podstawowe dane alfanumeryczne mogą być uzupełnione o pliki .pdf, obrazy .jpg, .gif.

Transmisja może być szyfrowana (klucz 128 bit, wskazane jest wtedy zakupienie cyfrowego klucza SSL w organizacji certyfikujacej np CERTO, THAWTE, VeriSgn)

Program należy do rozwiązań koropracyjnych - dostep do danych firmy, możliwość pracy i raportowania nie jest ograniczony terytorialnie, rozwiązanie dostępne niedawno tylko dla wielkich firm.